Hundsmuggling

De hundar som reser till Sverige skall enligt lag vara vaccinerade mot rabies och även ha ett sällskapsdjurspass. Om hunden inte har detta så kan den efter order av Jordbruksverket bli tvungen att resa tillbaka till det land som den kom ifrån eller annat. De regler som finns gäller också för de hundar som har vart på semester i andra länder och som skall hem till Sverige igen, och beroende på vilket land hunden kommer ifrån så gäller lite olika saker.

Vad är hundsmuggling?hundsmuggling

Tyvärr så är det så att många utländska, samt svenska medborgare sysslar med hundsmuggling, vilket innebär att de gömmer hundarna i olika fordon som reser in i Sverige. Ofta så kan detta handla om små hundvalpar, vilka smugglaren har i syfte att sälja via internet. Dessa små valpar brukar oftast inte tas så bra hand om och de föds och växer upp under dåliga förhållanden och för en mycket billig peng. De kan till exempel vara mycket instabila och bära på diverse smittor. Oftast så kommer hundsmugglingen ifrån östra Europa där det pågår stora organisationer kring detta.

Tullverket lyckas dock med att få fast vissa av dessa som sysslar med hundsmuggling. Om det rör sig om hundsmuggling där hundarna eventuellt kan vara smittade av sjukdomar så är det Jordbruksverket som får bestämma vilka åtgärder som skall vidtas. Det kan i sällsynta fall röra sig om avlivning, men allra oftast så brukar de exempelvis få avvisning och tas tillbaka.

De bestämmelser för straff som finns kring hundsmuggling finns i § 3 i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Hur som helst så är det alltid jätteviktigt att man kontrollerar hundens bakgrund riktigt noga innan man köper den, oavsett om man köper den i Sverige eller i något annat land. Om man köper en svensk hundvalp så är det exempelvis mycket viktigt att begära köpehandlingar.